Het lidmaatschap opzeggen kan alleen schriftelijk (via de mail ), bij de ledenadministratie.

info@estaschalkwijk.nl

Opzeggen voor het volgende seizoen dient te geschieden vóór 1 juni.  Er vindt geen restitutie van betaalde contributie plaats bij voortijdig beëindigen van het lidmaatschap.

Zegt u na 1 juni uw lidmaatschap op, dan bent u 20% van de contributie verschuldigd.
Als u na 1 september opzegt bent u 40% van de contributie verschuldigd met een maximum van 50 euro.