Naam Functie
Vacature Voorzitter
Jessica Mooij Penningmeester
Tamara v Leeuwen Alg. Bestuurslid & Contactpersoon Gym
Marianne Seelen Ledenadministratie
Monique Mandersloot

 

Marleen van de Vecht

Secretariaat

 

 

algemeen bestuurslid